Artikler

Læs nyeste artikel

Er PFAS en god forretning?

En vurdering af indtjening på salg af PFAS indikerer en foruroligende økonomi, der har større tab end profit...

Fordyb dig...

PFAS i produkter

Udbredelsen af PFAS omfatter også dansk byggeri. Lovgivere og virksomheder må arbejde parallelt og hurtigt hen mod konkrete pocesser og redskaber til at kunne screene og identificere de skadelige...

Leverandørerklæringer vs strukturerede data

Leverandørerklæringer opfylder ikke længere behovet for materialedata...

Sektorerne har overlappende krav i Taksonomien

De omfattede sektorer forbindes igennem taksonomiens kriterier, og derfor skal materialedata kunne udveksles nemt mellem virksomheder...

Certificeringsordninger, EU taksonomi og materialepas

Byggebranchen har lært en del de sidste 10 år, men træningen er langt fra færdig...

Hvorfor har byggebranchen behov for materialepas?

Hvorfor er der så meget snak om materialepas? Hvorfor er det vigtigt? Læs mere her...

Links til databaser, forskning, og relevante organisationer

Kemikalier i byggematerialer og et fremtidigt materialepas

Analyse af frivillig ordning for bygnings- og materialepas
UN Global Chemical Outlook, 2019
Screening for hazardous chemical content in
certified buildings