Om os
- og måske din virksomhed?

Om samarbejdet

Byggebranchen er både en del af problemet og en del af løsningen i arbejdet for at bremse udviklingen af nogle af de overlappende globale kriser: klimaforandringer, tab af natur- og biodiversitet samt affald, ressourceforbrug og forurening. Hvor drivhusgasudledning og tab af biodiversitet heldigvis har fået stigende opmærksomhed i samfundet, er de alvorlige og yderst ødelæggende konsekvenser af det globale ressourceforbrug fortsat et område, der kræver en stor indsats for at kunne håndtere.

Robuste, ensartede og retvisende data, der hurtigt og effektivt kan frembringes, er forudsætningen for at alle byggeriets aktører kan foretage informerede valg af byggevarer og håndteringen af dem. 

En gruppe dedikerede ildsjæle med stærke og brede kompetencer i byggeri har derfor sammen udviklet det nuværende materialepasformat siden 2016. Samarbejdet er baseret på tillid, stort engagement og mange års erfaringer inden for det byggede miljø.

Funding

Udviklingen af materialepasset udspringer af brancheinitiativet, Sustainable Build i 2016, faciliteret af Dansk Arkitektur Center (DAC). Derfor har arbejdstitlen på den eksisterende udgave af passet været Sustainable Build-passet.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) faciliterede projektet i 2020. Siden 2019 har projektet modtaget økonomisk støtte af                               Grundejernes Investeringsfond, Boligfonden Kuben og Danske Byggecentre.

Bliv en del af samarbejdet!

Der er rig mulighed for at indgå i det videre arbejde. Mange aktører i byggebranchen har indtil nu bidraget til det nuværende format på forskellig vis.

Flere leverandører har betatestet det, og er kommet med værdifulde indsigter til passets udformning. Passet skal fremadrettet tilpasses og testes yderligere, og derfor er det brede branchesamarbejde vigtigt.

En voksende gruppe bygherrer har udtrykt ønske om at ville indarbejde krav til materialepas i deres kommende udbud. Derfor arbejdes der på at kunne imødekomme dette, samtidige med, at vi fortsat er meget åbne for nye henvendelser. Meget gerne også fra FM organisationer.

Rådgivere hos både arkitekt- og ingeniør-virksomheder har bidraget med viden om deres behov og arbejdsprocesser.

Vidensorganisationer som Molio, DTU og Teknologisk Institut har belyst forskellige aspekter af materialepasset, og Regeringen har indskrevet behovet for det i den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri. Det er nævnt som et vigtigt tiltag i Regeringens Klimapartnerskaber.

 Og så er det en del af EU’s Green Deal, hvor man forsigtigt taler om et Digital Product Passport. Dette har ikke et format endnu, og det forventes at tage mange år før man har et operationelt system, der bredt fungerer i hele EU. Derfor er materialepasinitiativet en oplagt mulighed for Danmark, da vi som nation kan opnå fordelene ved at have tidlig erfaring med det, og derfor kan påvirke udarbejdelsen af et endeligt EU format når tiden er inde til det.

 

Er du eller din virksomhed interesseret i at følge projektet
- enten som følgegruppe eller ved at teste passet?