Er PFAS en god forretning?

Ikke ifølge den svenske organisation, ChemSec.  I artiklen ”The top 12 PFAS producers in the world and the staggering societal costs of PFAS pollution” afdækkes det økonomiske regnskab bag ved den globale produktion af PFAS. (OBS: Der angives både euro og dollar priser i artiklen.)

Artiklen opsætter et meningsløst regnskab for PFAS:

PFAS markedspris: 19 euro pr. kg.

PFAS totale udgifter: 18.374 euro pr. kg.

ChemSec estimerer, at den reelle indtjening på salg af PFAS er overraskende beskeden. Den globale markedsstørrelse for PFAS der i 2022 var ca. $28 milliarder, der ud af den årligt totale, globale kemiske produktion på $4,73 billion. (4,730,000,000,000.) udgør ca 0,5 %.

For at vurdere den reelle indtjening for PFAS– altså profitten – for de kemiske virksomheder, tager ChemSec udgangspunkt i 3Ms årsregnskab, hvor deres indtjening på PFAS er opgjort til  ca 1,3 mia USD, med en profit margen på 16%. 3M tjener således ca 200 mio USD årligt på PFAS.

Antager man at 3Ms profitmargen på 16% er den samme for de øvrige producenter af PFAS, fastsættes den globale indtjening på PFAS til at være ca 4 mia USD.

ChemSec konluderer at de 4 mia USD ud af den totale, globale indtjening er yderst beskeden. Alene i USA er den årlige indtjening på alle kemiske produkter på 77 mia USD. Altså under 5%

Verdens globale produktion af PFAS udgøres af ca 12 større virksomheder – og deres indtjening udgør altså en relativ lille andel af deres virksomheders totale forretning.

Pris på skader

Anderledes ser det ud når man kigger på udgifterne til dækning af de skader som PFAS foranlediger er til gengæld ødelæggende og kommer med store økonomiske omkostninger. I en rapport fra Nordisk Ministerråd – THE COST OF INACTION – anslås de direkte udgifter til sundhedssystemerne i EU som følge af PFAS eksponering til at være 56- 91 USD mia  årligt.

ChemSec vurderer, at oprensningsudgifterne efter PFAS i EU løber op i € 2000 mia årligt, og ved at ekstrapolere det tal, er et konservativt estimat for udgifter globalt set på op mod 16 billioner euro årligt. Heri er ikke medregnet skader på dyr, planter, nedskrivning af ejendomsværdi mv.

Baseret på de informationer er 12 kemivirksomheders forholdsvis lille, ikke-så-profitskabende forretning kilde til store, dyre ødelæggelser, betalt af samfundet og planeten. Det er også tankevækkende at EU’s måtte opgive et forbud mod brug af PFAS, efter pres fra industrien.

For hvilket regnskab er det egentlig, der tages hensyn til? Når udbredelsen af stofferne i den kemiske gruppe er så udbredt påvirker det den nederste,fundamentale del af behovspyramiden. såsom mad, drikke og fysisk balance.

Det er paradoksalt, at ikke nok med, at de fremtidige generationers muligheder for at skabe sig et liv som de tidligere har haft, er stærkt reduceret – de skal også håndtere det  i en markant dårligere sundhedstilstand.