Sektorerne har overlappende krav i Taksonomien

Taksonomien omfatter de mest udledende brancher i EU. Udover bygge- og ejendomsbranchen er f.eks Energi, Skovbrug og Fremstilling også omfattet og dermed har virksomheder i de brancher krav, der skal rapporteres på.

Er man f.eks en virksomhed i Fremstillings-sektoren (Manufacturing), er børsnoteret og har mere end 500 ansatte, er man  forpligtet til årligt at rapportere hvor alignet man er.  Fremstiller man produkter til byggebranchen – f.eks vinduer, døre, ydervægssystemer, tagprodukter, isolering mv. –  så bliver man mødt af rapporteringskrav til bl.a. Circular Economy og Pollution Prevention. Her skal man redegøre for bla. hvordan virksomhedens økonomiske aktiviteter – bla. produkterne – er sporbare og har transparens, kan genanvendes og genbruges, indhold af sekundære materialer, deres holdbarhed, adskillelsbarhed, tilpasningevne, affaldsgenerering, indhold af skadelige kemi/efterlevelse af Appendix C. Og meget mere.

De data skal de store producenter anvende i deres årlige rapportering – uanset om de ønsker alignment eller ej. Og de samme data skal kunne flyde videre i kæden og anvendes i bygge- og ejendomssektoren rapportering.  Det er altså tale om et vidt forgrenet system, hvor data skal kunne bevæge sig uhindret, da forskellige datapunkter skal anvendes på tværs af sektorer, projekter og andre økonomiske aktiviteter. Det kan man ikke med pdf’er.