Certificeringsordninger, EU taksonomi og materialepas

I Danmark har vi nu over 10 års erfaring med at dokumentere byggeriet via DGNB, LEED og BREEAM, og endnu længere med Svanemærkning. 

Det bliver formentligt en fordel, at branchen har øvet sig på det, når det store arsenal af rapporteringskrav udrulles fra EU, men den manglende digitale struktur og adgang til data er stadig en overskyggende forhindring for både reel omstilling og compliance.

På trods af, at kriterier og dokumentation er fællesnævnere, så adskiller Taksonomien sig på en række områder fra en certificering. I en certificeringsordning har et certificeringsorgan udviklet sine egne kriterier, som der evalueres op i mod – og der betales ind til deres organisation for deres arbejde relateret til det. 

Certificeringsorganet har altså både en forretning samt en kriterieudviklende og en evaluerende rolle. Modsat taksonomien, som udspringer af en (EU)politisk ambition om et forandret Europa, og som i sin natur har til formål at standardisere hvad bæredygtige investeringer skal karakteriseres som.

Taksonomiens skrappe krav

EU går efter en reel effekt og påvirkning samt fuld transparens, men har ikke som sådan en forretning bygget op omkring Taksonomien, som et certificeringsorgan har om sine kriterier. EU vil heller ikke evaluere eller validere virksomhedernes rapporteringer, og har ikke direkte en holdning til dens alignment.

Konceptet er, at hvis en virksomhed får en lav alignment vil den mærke konsekvenserne økonomisk og omdømmemæssigt ude i markedet. EU er for så vidt upåvirket af det, og påtager sig ikke en omsorgsrolle for at få alle med. De forventer ansvarlighed og vil se det dokumenteret.

På en række områder bliver byggebranchen udfordret af Taksonomiens krav, hvor nogle er skrappere end de certificeringer vi har erfaring med indtil videre. (Svanemærket kommer meget tæt på). Særligt det Do-No-Significant-Harm kriterie, der fokuserer på Pollution Prevention, er svært, da der for alvor og mere bredt skal screenes for skadelige indholdsstoffer.

Dette er på den lange bane en fordel for os alle, for der er tungevægtende grunde til at ressourceforbrug og dets mange uønskede effekter markant. Det globale forbrug af ressourcer er den direkte årsag til den triste række af kriser verden befinder sig i.

Materialepasset rummer de datapunkter, der efterspørges i en række af Taksonomiens kriterier. Ved at data ligger i et ensartet og struktureret dataformat, vil det muliggøre at de kan udveksles mellem de mange aktører i værdikæden. Netop som det er tænkt fra EU’s side.